THE RENOVATION COMMITTEE

 

 

PATRON   HERIDITARY TRUSTEE
Sri Sri Keshvananda Bharati Swamiji   Sri Dana Marthanda Varma Raja Ramantharasugal - XIII
Ednir Mutt   Mayipadi Palace
     
PRESIDENT     
Sri.U.T.Alva    
     
VICE PRESIDENTS      GENAERAL SECRETARY
1. Sri I.V Bhat, Advocate   Sri .Jayadeva Khandige
2. Dr.B.S.Rao      
3. Brigadiar I.N. Rai    
4. Sri. B.G.Rama Bhat    
5. Sri. K. Venugopalan Nambiar    
     
TREASURER   JOINT SECRETARIES 
Temple Executive officer    1. Sri. M Murali Gatti
    2. Sri.I.Lakshmana
    3. Sri.A.Vishwanatha Bhat
     
MEMBERS    

Sri.B.Rathan Kumar Kamada

 

 

Sri.B.V.Kakkillaya

 

 

Sri a Vishnu Bhat

 

 

Sri.B.Vasantha Pai

 

 

Sri.Suresh

 

 

Sri.Ananth Pai

 

 

Sri. Vishnu Bhat

 

 

Sri.K.Dinesh

 

 

Sri.K.Vittala Shetty

 

 

Sri.P.G Venkateshwra Hebbar

 

 

Sri.Thukarama Acharya

 

 

Sri.R.Sampath

 

 

Sri.Damodara maniyani

 

 

Sri.Manjunatha Kamath

 

 

Sri.Sudhakar Kotakunjathaya

 

 

Sri.Rajeevan Nambiar

 

 

Sri.Avandoor Gopala maniyani

 

 

Sri.K.K. Shanbhougue

 

 

Sri.Janardhanan

 

 

Sri.Balakrishna Ulliya

 

 

Sri.P.V. Jayaraj

 

 

Sri.S.N Rama Shetty

 

 

Sri. Sham bhat

 

 

Sri.K. Girish

 

 

Sri.C.H. Dharmapala

 

 

Sri.M.R. Yogish

 

 

Sri.H.Rathindranath