ನವೀಕರಣ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶ್ರೀ ಹಂಸರೂಪಿ ಸದಾಶಿವ, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ